Hvordan Bruke Aminoblue riktig

Hvordan Bruke Aminoblue riktig

Riktig bruk av Aminoblue

Viktig å tenke på:

 • Forbruk av kosttilskudd er ikke en erstatning for et variert kosthold. AminoBlue er ikke et legemiddel. En kan ikke forvente store endringer i sin situasjon hvis en ikke endrer kosthold eller beveger seg. Dette gjelder forøvrig kosttilskudd generelt, og for en rekke andre næringsmidler.

 

Hvem kan bruke AminoBlue?

 • Aminoblue er et produkt som er fremstilt på 100% naturlig måte, uten kjemisk bearbeidelse eller tilsatte substanser. Det innebærer, med noen få unntak som nevnes i listen under, at alle som ønsker kan benytte det.

 

Hvem bør ikke bruke AminoBlue?

 • Personer som sliter med generell allergi bør utvise forsiktighet med Aminoblue på lik linje som alle andre mat og næringsmidler som inneholder allergener. Herunder er de som har sjømatsallergi er i særlig grad utsatt for fysiske reaksjoner.
 • I situajonser der en bruker medisiner etter skade eller kroniske sykdommer skal en være spesielt forsiktig
 • Spedbarn er spesielt utsatt for alle typer bakterier og stoffer, så det anbefales å utvise stor forsiktighet med bruk hos de minste
 • Sjøpølse har antikoagulerende egenskaper og Aminoble kan virke blodfortynnende. De som er på blodfortynnende medisinering, som feks. Warfarin bør unngå alle sjøpølseprodukter for å minske blødningsrisiko.

Retningslinjer for bruk:

 1. Anbefalt inntak er 2 kapsler per dag.

 2. Ikke ta mer enn anbefalt dose.

 3. Oppbevares utilgjengelig for barn.

 4. Kan gi allergiske reaksjoner ved allergi overfor fisk og/eller skalldyr.

 5. Utvis generell forsiktighet ved bruk av kosttilskudd, som du ville gjort det med alle andre næringsmidler.